Spoľahlivosť, serióznosť, transparentnosť, diskrétnosť.

Komplexné služby v oblasti Informačnej Bezpečnosti

Spoločnosť INFOSEC s.r.o. sa od začiatku svojho pôsobenia zameriava na komplexné služby pre zákazníkov od A po Z v oblasti informačných technológií. Zameriavame sa na kybernetickú bezpečnosť, forenznú analýzu digitálnych stôp, a záchranu údajov zo všetkých druhov pamäťových médií, ale aj optimalizáciu nákladov súvisiacich z informačno komunikačných technológií - IKT. V rámci nášho portfólia služieb nájdete aj navrhovanie optimálnych riešení pre zabezpečenie kybernetickej bezpečnosti s efektívnym vynaložením finančných prostriedkov. Poskytujeme promptnú podporu a riešenia v extrémnych situáciách pri napadnutí malvérom, alebo pri zlyhaní kľúčovej techniky pri výrobe, alebo prevádzke.
monitor, záchrana údajov, obnova údajov, infosec
zámok, záchrana údajov, obnova údajov, infosec
login, záchrana údajov, obnova údajov, infosec
štít, záchrana údajov, obnova údajov, infosec
disk, záchrana údajov, obnova údajov, infosec
Pri práci dodržujeme všetky bezpečnostné štandardy a normy.
Naše služby sú v súlade s ISO 27001 - Certifikáciou systémov manažérstva bezpečnosti informácií. Odovzdávanie zariadenia len vopred v dohodnutom čase, ďakujeme za pochopenie.

KONTAKTUJTE NÁS

ZÁCHRANA DÁT

FORMULÁR

11%

(diagnostika zariadenia: 24€ s DPH)

(Pre všetky režimy spracovania zákazky: Ak zariadenie nie je bežne dostupné, zákazník bude vopred upozornený, že doba záchrany údajov bude závislá od dodania súčiastok)

Vaše osobné údaje sú nevyhnutné na to, aby sme Vám vedeli poskytnúť požadované služby najmä zodpovedať na Vaše otázky týkajúce sa našich služieb.

INFOSEC s.r.o.

Naše služby

Vyplývajúc z našich dlhoročných skúseností v tejto oblasti ponúkame aj odbornú konzultáciu a podporu pri vyšetrovaní kybernetickej či ekonomickej trestnej činnosti (ako aj kyberšikana, krádeže emailových, alebo účtov sociálných sietí, ale aj pomoc pri napadnutí malware), pri hackerských prienikoch z interného ale aj z externého prostredia.

Spoločnosť INFOSEC s.r.o. svojím zákazníkom ponúka diskrétne a kvalitné riešenia v rámci informačnej bezpečnosti a záchrany (obnovy) údajov, ktoré reflektujú ich potreby, požiadavky a najnovšie trendy.

Poskytujeme promptnú odbornú pomoc, podporu a riešenia v extrémnych situáciách pri napadnutí malvérom, alebo pri zlyhaní dôležitej kľúčovej počítačovej techniky, (serverov, pc, notebook, smartfón, tablet, router, firewall, NAS, SAN, switch, usb kľúč, pamäťové karty, kamerový systém) či už v domácnosti, pri výrobe, alebo prevádzke spoločnosti.

V prípade krádeži zariadení, promptné odborné poradenstvo a určenie postupov pre minimalizáciu rizík, finančných strát…

Záchrana údajov, obnova údajov

Záchrana údajov zo všetkých druhov (aj z nefunkčných) pamäťových médií, pamäťových kariet, usb kľúčov, externých diskov, pevných diskov (hard diskov, ssd) z nefunkčných mobilov, smartfónov, tabletov, notebookov, PC, NAS serverov, SAN serverov, hardvérových a softvérových RAID polí. Obnova systémových súborov z MCU automobilov Tesla Model S a Model X (vyrobené od 2012 do 2018), ako sú šifrovacie kľúče a certifikáty, konfigurácia pre dotykový displej, všetky kamery, defogging systém a pre funkciu autopilota. Odovzdanie zariadenia len vopred v dohodnutom čase, ďakujeme za pochopenie.

Pri práci dodržujeme všetky bezpečnostné štandardy a normy.
Naše služby sú v súlade s ISO 27001 - Certifikáciou systémov manažérstva bezpečnosti informácií.

KONTAKTUJTE NÁS, odovzdanie zariadenia len vopred dohodnutom čase, ďakujeme za pochopenie.

Informačná bezpečnosť

Bezpečnostné riešenia podľa Zákona č. 69/2018 Z.z. – sme odborníkmi v oblasti informačnej bezpečnosti, máme dlhoročné skúsenosti s vytváraním možností na mieru, technické zabezpečenie pre malé a stredné firmy ale aj pre fyzické osoby.

Obnova stratených bitcoinov

V minulosti ste si zakúpili kryptomeny a el. peňaženku máte uloženú v súčasnosti na nefunkčnom notebooku, či počítači? Poskytujeme bezpečné a diskrétne obnovenie stratených kryptomien - bitcoin, altcoin, blockchain, ktoré boli uložené v elektronických peňaženkách na pevných diskov, ssd, usb kľúčov.... ktoré sú už nefunkčné. Žiadne Vaše prístupové heslá od Vás nikdy nepožadujeme, ani prístup do Vašej elektronickej peňaženky.

Technologický bezpečnostný monitoring dostupnosti kritických služieb

Poskytuje návrh a riešenie pre Informačný systém riadenia kybernetickej bezpečnosti a dohľad nad kritickou infraštruktúrou, ako aj aktuálny prehľad a varovania o dostupnosti služieb. Samozrejmosťou je aplikovanie zásad informačnej bezpečnosti pri poskytovaní technologického monitoringu, a systému riadenia kybernetickej bezpečnosti.

Záchrana dát pre fyzické alebo právnické subjekty

Z poškodených, nefunkčných digitálnych médií či pamäťových zariadení pre súkromné, firemné účely aj pri vyšetrovaní počítačovej kriminality z digitálnych dôkazov. Odovzdanie zariadenia len vopred v dohodnutom čase, ďakujeme za pochopenie.

Digitálna forenzná analýza DFA

Identifikácia a zbieranie, analýza ako aj odborné posudky, digitálneho dôkazového materiálu, zabezpečenie proti akejkoľvek zmene, poškodeniu, či narušeniu celistvosti údajov pre vykonanie forenzných analýz. Analýza súborov, procesov, systémových objektov napadnutých systémov, kde je predpoklad, že bola vykonaná počítačová kriminalita, finančný podvod, krádež duševného vlastníctva, alebo poškodzovanie sieťových služieb, zdrojových kódov, know-how spoločnosti, databáz, dokumentov, fotografií.
Za účelom DFA sa vykonáva aj spätná obnova údajov zmazaných súborov, sformátovaných, aj z fyzicky poškodených médií. Podľa stavu a nutnosti aj z fyzicky poškodených alebo úplne nefunkčných všetkých existujúcich polovodičových médií ako sú SSD disky, mobilné tlf., smartfóny, tablety, dig. diktafóny, pamäťové karty, USB kľúče (Chip-Off, JTAG, JEDEC) a hard disky, diskové polia zo všetkých druhov existujúcich súborových systémov. Ako aj súbory skryté, zaheslované, či inak zašifrované súbory. Rekonštrukcia logicky alebo fyzicky poškodených systémov do pôvodného stavu za účelom zbierania analýzy a vyhodnotenia digitálnych stôp. S možnosťou odborného posudku a rekonštrukcie možných scenárov.

Záchrana údajov

z elektronických úložných Médií

Záchrana údajov, obnova údajov z nefunkčných, či poškodených médií ako interné alebo externé pevné disky, SSD, z RAID polí. So všetkých typov pamäťových kariet, USB kľúčov. Vymazané  alebo preformátované údaje. Pre všetky existujúce súborové systémy (FAT/FAT32, NTFS, Ext2, Ext3, Ext4, ExFAT, SGI XFS, F2FS, Windows ReFS, SUN ZFS, Apple HFS+, Apple APFS, Linux JFS, ReiserFS, UFS,UFS2,UFS3,UFS3.1, VMware ESX(i) VMFS, DHFS4.1, WFS0.x).

Z mobilných tlf

Zachrániť vieme údaje z nefunkčných mobilných telefónov staršieho typu, ale aj moderných smartfónov. Postaráme sa o smart zariadenia s operačným systémom iOS – iPhony, iPady, a všetky druhy Android smartfónov, tabletov. Zariadenia môžu byť aj fyzicky poškodené, nefunkčné, napríklad utopené, úmyselne znefunkčnené.

stratené kryptomeny

Poskytujeme bezpečné a diskrétne obnovenie stratených kryptomien – bitcoinov, altcoinov a iných blockchain mien, ktoré boli uložené v elektronických peňaženkách na pevných diskov, ssd, usb kľúčov…. ktoré sú už nefunkčné. Žiadne Vaše prístupové heslá od Vás nikdy nepožadujeme, ani prístup do Vašej elektronickej peňaženky.

Nefunkčné notebooky, počítaČe

Odniesli ste do servisu a bolo Vám povedané, že Vaše údaje sú navždy stratené?  Alebo autorizovaný servis Vám preformátoval disk?  Údaje je možné obnoviť aj z nefunkčných notebookov (špeciálne pevné disky, ssd na maticňej doske).

Zašifrované médiá

Obnova dát je možná aj z rôzneho nefunkčného či poškodeného hardvéru, softvéru a zašifrovaných diskov (SED, EFS)

DISKRÉTNOSŤ

Pri práci s klientmi kladieme dôraz na max. zaručenú diskrétnosť, mlčanlivosť a ochranu osobných údajov podľa Zákona o ochrane osobných údajov č. 18/2018 Z.z. 

Sieťová infraštruktúra

Sieťová a komunikačná infraštruktúra je základom každej úspešnej spoločnosti. Ponúkame konzultáciu a návrh sieťovej a komunikačnej infraštruktúry, návrh a realizáciu bezpečného vzdialeného prístupu do firemnej siete z home office, podľa požiadaviek zákazníka.

Komplexná bezpečnosť

Pre úspešné fungovanie organizácií je dôležitá komplexná informačná bezpečnosť. Ponúkame naše poradenstvo v oblasti zlepšenia informačného zabezpečenia či nastavenia fungovania komplexnej bezpečnosti od základov

Ochrana osobných údajov

Poskytujeme technické zabezpečenie ochrany osobných údajov v súlade s nariadením EÚ GDPR, Zákonom o ochrane osobných údajov č. 18/2018 Z.z a Zákonom o kybernetickej bezpečnosti č. 69/2018 Z.z.

Identifikácia rizík

Identifikácia kybernetických bezpečnostných rizík, návrh a realizácia účinného zabezpečenia podľa potrieb zákazníka. Diskrétna analýza technického  zabezpečenia u zákazníka.

Forenzná analýza

Pre potreby vyšetrovania kriminálnych, ekonomických či kybernetických zločinov ponúkame naše poradenstvo a služby v oblasti forenznej analýzy digitálnych stôp. Diskrétne, odborne a promptne.

Podľa požiadaviek

Vybudovanie kompletnej, spoľahlivej a efektívnej infraštruktúry podľa požiadaviek zákazníka. S ohľadom na informačnú bezpečnosť, ochranu osobných údajov a iných citlivých údajov voči internetovým hrozbám. Migrácia zo súčasnej platformy na modernú a bezpečnú architektúru. Modernizácia už používaných technológií, serverov či počítačov do novej infraštruktúry

Tieto stránky používajú súbory cookies, aby ste získali čo najlepší zážitok z ich prezerania.